Prevodilac - najtraženije zanimanje

Koja je škola neophodna da bi neko postao prevodilac? 

Za bavljenje prevođenjem potrebno je najpre savršeno poznavati strani jezik(e). Profesionalni prevodioci su najpre završili studije stranog jezika, a potom se i usavršavali na specijalizovanim kursevima za usmeno ili pismeno prevođenje. U Srbiji još uvek ne postoji fakultet za prevođenje, ali na nekim filološkim fakultetima postoji mogućnost specijalizacije za prevođenje. Postoji velika razlika u kvalitetu i načinu izvođenja same nastave jer na klasičnim studijama jezika se za sada samo deo vremena posvećuje praktičnoj nastavi i prevođenju. To vam niko obično neće reći, ali studije jezika u Srbiji su još uvek koncipirane tako da će vam jedan jezik biti pod A (vaše pasivno i aktivno znanje će biti relativno jednako) a drugi strani jezik pod B (vaše aktivno znanje će biti manje od pasivnog). To je ono što lično možete preduprediti time što ćete uvek insistirati da dobro znate bar dva strana jezika jer to je standard koji se u Evropi traži za prevodioce. 

Koliko traje? 

U zavisnosti od fakulteta i programa studije studije jezika mogu trajati 4 godine ili 8 semestara, ili 240 ESB bodova, ili 3 godine ili 6 semestara, ili 180 ESP bodova. Naravno postoje i brojni kursevi jezika kojima se može dopuniti znanje jezika. 

Gde sve postoji? 

U Srbiji se engleski jezik može studirati na svim Univerzitetima, za razliku od ostalih jezika. Pogledaj spisak fakultet u Srbiji na kojima se mogu studirati jezici i koje sve programe nude! To su najpre državni fakulteti i više škole:

- Filološki fakultet u Beogradu, nudi najveći izbor stranih jezika. Ovde možete studirati skoro sve “žive” jezike: engleski, francuski, rumunski, italijanski, španski, nemački, skandinavske jezike, holandski, bugarski, češki, poljski, slovački, ruski, ukrajinski, albanski, mađarski, arapski, turski, japanski, kineski, grčki. 

- Filozofski fakultet u Nišu, ima program studija anglistike i ruskog jezika. 

- Filozofski fakultet u Novom Sadu  nudi studije engleskog, nemačkog, francuskog, mađarskog, rumunskog, rusinskog, ruskog, slovačkog. 

- Filološko umetnički fakultet u Kragujevcu nudi studije engleskog, nemačkog, francuskog i španskog jezika. 

A postoje i privatni fakulteti za jezike i književnost: 

 - Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić nudi studije engleskog jezika.

 - Fakultet za strane jezike Alfa univerzitet nudi studije anglistike u Beogradu.

Kako se upisuje?

Svi gorenavedeni fakulteti upisuju se polaganjem prijemnog ispita. Kako su jako raznovrsni studijski programi koji se nude i vrste testova koje fakultet zadaje budućim studentima se razlikuju. Uglavnom se na prijemnom ispitu polaže maternji jezik, na primer srpski jezik, i pored njega još jedan jezik (najčešće engleski). Savetujemo ti da pogledaš veb sajt fakulteta koji te zanima, i proveriš šta je sve potrebno za prijemni, koliko studenata upisuju i da li stavljaju na raspolaganje prošlogodišnje testove. 

Kurs za prevodioca 

Po završetku studija jezika, moguće je na tržištu pronaći nekoliko kurseva za prevođenje koji se mogu upisati uglavnom posle završenog fakulteta. U biti se razlikuju kursevi za pismeno i stručno prevođenje, za koje je moguće usavršiti se na kursu Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca u Beogradu, i kursevi za simultano i konsekultivno prevođenje (usmeno) u agenciji Multiservis iz Beograda. Pre upisivanja kurseva neophodno je dobro se raspitati i proveriti sa kolegama da li ti kursevi zaista nude kvalitetnu uslugu i najpre ono što vama treba. Ako već niste, slobodno posetite forum Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu jer tamo možete naći dosta informacija o ponudi na tržištu i iskustvima svojih budućih kolega. To vam isto niko neće reći, ali dobro je usavršiti se za određenu oblast stručnog prevođenja. Recimo ako znate engleski i nemački i usavršite se za prevođenje prava i ekonomije, sigurno ćete imati puno poslovnih ponuda. Isto tako recimo za mašinstvo, informacione tehnologije, poljoprivredu, hemiju i farmaciju. Važno je da budete fleksibilni ali i da posedujete sigurnost u svoje znanje za koje garantujete. Usavršavanje u određenoj oblasti dolazi kasnije, radom i iskustvom, ali nije loše imati to na umu unapred.

Često se zaboravlja, jer ne postoji velika tržišna potražnja, ali ko zna jezike može biti i književni prevodilac. Za to ne postoji škola ili kurs, već samo sklonost i upornost, pored naravno talenta koji morate imati. U Srbiji postoji Udruženje književnih prevodilaca, u kome član postajte kada već prevedete određeni broj stranica. Članstvo u udruženju vam pomaže da obezbedite kontinuitet posla, jer većina književnih prevodilaca su nezavisni prevodioci ili kako se to stručno kaže "freelance translators". 

Gde se sve možete zaposliti i raditi kao prevodilac? 

- U diplomatiji (ambasadama, Ministarstvu inostranih poslova) 

- prevodilačkim agencijama 

- međunarodnim organizacijama (UN, UNDP, EC, Crveni krst, OEBS,...) 

- turističkim organizacijama i institucijama 

- hotelskim i ugostiteljskim objektima 

- državnim institucijama – ministarstvima, agencijama i lokalnim samoupravama 

- bankama

- poslovnim korporacijama 

- kao samostalni sudski tumač, ili u okviru advokatske kancelarije 

- u okviru institucija Evropske komisije, postoji Generalni Direktorat za prevođenje. Kada Srbija postane članica EU i srpski postane jedan od zvaničnih jezika EU, biće neophodno zaposliti određeni broj prevodilaca sa znanjem srpskog jezika. EU ima uslov da njihovi prevodioci pored jezika sa koga i na koji prevode (srpski) moraju da znaju dobro bar dva zvanična jezika EU (najčešće engleski, nemački i francuski)

- književni prevodilac 

- kao nezavisni prevodilac koji radi za jednu ili više izdavačkih kuća. 


Dobro znanje jezika je velika prednost u okviru rada u turističkim agencijama. To znanje pruža jednu vrstu sigurnosti i sposobnosti da se operativno završi zaista veliki posao koji podrazumeva organizovanje putovanja u velikom broju turističkih destinacija. Jako snalažljive osobe koje dobro znaju jezik mogu se zaposliti kao turistički vodiči i u zemlji ali i u inostranstvu. Pored znanja jezika, za ovaj posao potrebna je dobra organizovanost, upornost i tolerancija u radu sa ljudima. Jako se ceni i pokretanje neke inicijative, jer nove ideje su neophodne u ovom poslu. Pored rada kao vodič ili agent, možete raditi i u velikim hotelima kao i agencijama koje se bave kongresnim turizmom. 

Jedan primer 

Prevodilac engleskog jezika može raditi na primer u Kancelariji za evropske integracije. U okviru Kancelarije za evropske integracije postoji Odsek za prevođenje. Pored prevođenja svakodnevne komunikacije (dopisa, dokumenata i sl.), u okviru Odseka za prevođenje radi se i na sistematizovanom prevođenju pravnih tekovina Evropske Unije na srpski jezik. 

Anica Milenković je završila engleski jezik i književnost na Filološkom fakukltetu Univerziteta u Beogradu i kao prevodilac u Kancelariji za evropske integracije radi od jula 2008. godine. U Odseku za prevođenje trenutno rade četiri prevodioca. Prevodioci koji rade u Odseku jako dobro znaju i najviše koriste engleski, ali i italijanski, nemački i francuski. Pored pismenog prevođenja, ponekad se javi i potreba za usmenim prevođenjem. To je potpuno drugačija vrsta prevođenja jer ne zahteva toliko preciznost koliko fleksibilnost i sposobnost da se prenese ispravna poruka. U svakodnevnom radu prevodioci u Odseku za prevođenje najviše koriste pravne i ekonomske termine jer je potreba posla takva. Stručni termini se proveravaju sa ekspertima iz pojedinih oblasti i postoji odlična komunikacija sa drugim institucijama. Obzirom da se instistira na prevođenju vrhunskog kvaliteta jer su u pitanju državna i javna dokumenta u radu se koriste i moderni softveri za stručno prevođenje. Za stručno prevođenje, za razliku od književnog, upotreba softvera za prevođenje može biti veoma korisna. U radu Odseka radi se i na sistematizaciji termina koji se tiču evropskih integracija i prava Evropske unije. 

Šta možeš da očekuješ od posla prevodioca? 

Posao prevodioca je intelektualno zabavan, naročito ako imate sklonosti za jezike. Neophodno je da budete uporni i vredni i da imate želju da se stalno usavršavate. Važno je i da shvatite svoja ograničenja a to je da vi niste rečnik i da je vaša profesija važna koliko i ostale. Kada ljudi krenu da očekuju nemoguće od vas, ne dajte im da žive u zabludi. Prevođenje je jako vešta upotreba znanja i zahteva određeno vreme i istraživanje. Kvalitetan prevod se razlikuje od onog koji je urađen na brzinu i to se vidi. Što se tiče isplativosti i ponude poslova prevođenja na tržištu u Srbiji, sve je kako se ko snađe. Zbog nedostatka formalne škole (fakulteta za prevođenje) nema formalne diplome na kojoj piše da ste prevodilac (sertifikate možete dobiti u Udruženju, ali to je samo kurs). Prevodilac postajete (za sada) samo znanjem i iskustvom. Vi ste dobar prevodilac onoliko koliko je dobar vaš prevod. Marketing kvaliteta je nešto na čemu počiva prevođenje kao posao. Naravno, članstvo u Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca vam može pomoći u pronalaženju posla ali nije loše ni da, ako stignete, volontirate tokom studija. Na taj način ćete steći praktično iskustvo koje vam je najvažnije za ovaj posao a možda, ako se pokažete dobrim, kompanija u kojoj ste volotirali odluči da vas zaposli. Kasnije, kada postanete već iskusan prevodilac, cenite svoje iskustvo i znanje i uspećete da nađete posao. Za dobre prevodioce i dalje važi da imaju i više posla nego što mogu da završe.

 

Source: old.mingl.rs