Prijevodi i lokalizacija

Prijevodi i lokalizacija

Raspolažemo pristupom globalnoj mreži izučenih prevoditelja i lektora koji su stručni za različite oblasti. Naši procesi rada usklađeni su sa zahtjevima norme EN 15038 za prevoditeljske usluge. Čak i hitne naloge ili prijevode na više jezika ispunjavamo u zadanom vremenskom roku. Uz suvereno vladanje standardnim sustavima za računalno potpomognuto prevođenje (engl. CAT = Computer Aided Translation Systems) razvijenih za profesionalni proces prevođenja, osiguravamo terminološku dosljednost, pružamo potporu u upravljanju i obradi podataka kod velikih i nadovezujućih projekata i omogućujemo sigurnu obradu različitih oblika datoteka, kao što su, primjerice, HTML, Word, Excel, InDesign, Framemaker ili Quicksilver.