SEO i SEF optmizacija

Sve promene koje izvodite na stranicama, reflektovaće se na rezultate pretrage tek nakon izvesnog vremena ali ne i odmah. Optimizaciju je potrebno izvoditi pažljivo sa već isporobanim i proverenim koracima.

Ono što je takođe jako važno znati, dobre poziciju na pretraživačima ne možete postići ukoliko nemata kvalitetan i obiman sadržaja. Kod nas je obiman sadržaj prezentacija sa 50 stranica, dok se za optimizaciju na engleskom jeziku procenjuje se da je potrebno da sajt ima 100-150 stranica da bi se svrstao u rang „ozbiljnih“ sajtova.  Stoga i pretraživači funkcionišu na isti način: ne možete napraviti jednu stranicu, optimizovati je za jako popularnu ključnu riječ, i očekivati da se nađe na dobrom SERP (search engine results page) mestu.

Kada prvi put radite sajt - mi ćemo Vam predočiti sve prednosti SEO-a, potrebu za ažuriranjem sadržaja, neophodnost da se određeni delovi sadržaja na stranici izmene i prilagode SEO, pa čak ako je SEO potrebniji od dizajna, i dizajn prilagoditi optimizaciji.
Još jednom napominjemo da je SEO spor i dugotrajan proces, ali mora početi prvim i važnim korakom – dobrim odabirom ključne reči.