Makedonski jezik

Prevod sa srpskog na makedonski jezik (mk. Македонски јазик)
Prevod sa makedonskog na srpski jezik


Makedonsko-srpski prevod /srpsko-makedonski prevod

Makedonski jezik (mk. Македонски јазик) je južnoslovenski jezik kojim se kao maternjim jezikom govori u Republici Makedoniji, kao i od strane makedonske dijaspore. Makedonski je službeni jezik Republike Makedonije, a ima i status manjinskog jezika u delovima Albanije, Rumunije i Srbije. U današnjoj Bugarskoj preovladava mišljenje da je makedonski jezik jedan od dijalekata bugarskog jezika, dok je u svetu priznat kao samostalni jezik. Piše se makedonskom ćirilicom.

preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org

Albanski jezik

Prevod sa srpskog na albanski jezik (alb. gjuha shqipe)
Prevod sa alabanskog na srpski jezik


Albansko-srpski prevod /srpsko-albanski prevod

Albanski jezik (alb. gjuha shqipe) je indoevropski jezik, koji sam predstavlja jednu granu ove porodice jezika. Tokom istorije, albanski jezik je usvajao reči iz niza stranih jezika: latinskog, slovenskih jezika, turskog, starogrčkog, italijanskog i drugih jezika. Albanski jezik je u dalekoj vezi sa slovenskim i baltičkim jezicima.

Pretpostavlja se da njime govori oko 6 milona ljudi, od toga 3 miliona u Albaniji, a ostali su na Kosovu i Metohiji (autonomna pokrajina na jugu Srbije), u Makedoniji, Crnoj Gori, severozapadnoj Grčkoj, južnoj Italiji (emigracija iz 15. veka) i dijaspori.

Albanski jezik ima dva dijalekta: dijalekat Gega, severno od reke Škumbe, i dijalekat Toska, južno od ove reke. Dijalekt Toske je zvanični jezik Albanije. Na Kosovu i Metohiji se sve do 1972. godine kao književni albanski jezik koristio dijalekat Gega. Njime su štampane knjige, novine, učio se zvanično u školi. Te godine je u Prištini održan skup albanskih lingvista iz Albanije i sa Kosova i Metohije na kome je dogovoreno da se albanski književni jezik unificira. Od tada je i na Kosovu i Metohiji službeni i književni jezik dijalekat Toska, kao što je u Albaniji. Albanski jezik ima mnoge zajedničke osobine sa drugim jezicima Balkana (vidi:Balkanska jezička zajednica).

preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org

Slovački jezik

Prevod sa srpskog na slovački jezik (slovački: slovenský jazyk, slovenčina)
Prevod sa slovačkog na srpski jezik


Slovačko-srpski prevod /srpsko-slovački prevod

Slovački jezik (slovački: slovenský jazyk, slovenčina) službeni je jezik Republike Slovačke, s pet miliona stanovnika (broj Slovaka u drugim državama procenjuje se na oko milion). Takođe, službeni je jezik AP Vojvodine i nekih opština, među kojima i Novi Sad, Stara Pazova, Bački Petrovac, Kovačica i druge.

preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org

Bugarski jezik

Prevod sa srpskog na bugarski jezik (bug. Български език)
Prevod sa bugarskog na srpski jezik


Bugarsko-srpski prevod /srpsko-bugarski prevod

Bugarski jezik (bug. Български език) je jedan od južnoslovenskih jezika koji je službeni jezik u Bugarskoj. Broj ljudi kojima je bugarski jezik maternji se procenjuje na oko 6.8 miliona, čiji je najveći deo nastanjen na teritoriji Bugarske, a postoje i manje grupe u Grčkoj, Rumuniji, Turskoj, Ukrajini i Srbiji. Bugarski jezik je najsličniji makedonskom jeziku, dok se u Bugarskoj smatra da je makedonski jezik druga varijanta bugarskog jezika.

preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org