Prevod sa srpskog na bugarski jezik (bug. Български език)
Prevod sa bugarskog na srpski jezik


Bugarsko-srpski prevod /srpsko-bugarski prevod

Bugarski jezik (bug. Български език) je jedan od južnoslovenskih jezika koji je službeni jezik u Bugarskoj. Broj ljudi kojima je bugarski jezik maternji se procenjuje na oko 6.8 miliona, čiji je najveći deo nastanjen na teritoriji Bugarske, a postoje i manje grupe u Grčkoj, Rumuniji, Turskoj, Ukrajini i Srbiji. Bugarski jezik je najsličniji makedonskom jeziku, dok se u Bugarskoj smatra da je makedonski jezik druga varijanta bugarskog jezika.

preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org