Prevod sa srpskog na češki jezik
Prevod sa češkog na srpski jezik


Češko-srpski prevod /srpsko-češki prevod

Češki jezik (češki: čeština ili český jazyk) je jezik iz grupe zapadnoslovenskih jezika i službeni jezik 10,5 miliona stanovnika Češke. Najveća češka dijaspora je u Sjedinjenim Američkim Državama (oko 1,5 miliona), Brazilu (oko 0,5 miliona), Kanadi (80 hiljada). U ostalim zemljama sveta broj im ne prelazi par desetina hiljada.

Najbliži jezik češkom je slovački jezik. Govornici ova dva jezika se međusobno potpuno razumeju.

Specifičnost današnjega češkog jezika je postojanje jasne razlike između pisanog (spisovný jazyk) i govornog jezika (obecná čeština) koji se koristi u neslužbenoj i poluslužbenoj usmenoj komunikaciji.


preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org