Prevod sa srpskog na estonski jezik (estonski: eesti keel)
Prevod sa švedskog na srpski jezik


Estonsko-srpski prevod /srpsko-estonski prevod

Estonski jezik
(estonski: eesti keel) govori 1,1 milion ljudi, uglavnom u državi Estoniji.

Estonski jezik pripada finskoj grani ugro-finskih jezika. Iako je pretrpeo uticaje susednih jezika švedskog, letonskog i ruskog, sa njima ne deli indoevropsko poreklo. Govornici finskog i estonskog jezika se međusobno razumeju.

Estonski jezik je kombinacija aglutinativnog jezika i analitičkog jezika. Ovo drugo je posledica jakog uticaja nemačkog jezika na estonski.

Skoro trećina reči u estonskom potiče iz germanskih jezika.

U estonskom ne postoji rod ni buduće vreme. Teškoća je u tome što postoji čak 14 padeža.

Estonski razlikuje tri dužine foneme: kratku, dugu i produženu. Produžena fonema se u pisanju označava udvojenim slovom.

Udeo samoglasnika u prosečnom tekstu na estonskom je 45%. Estonski jezik ima reč koja je svetski rekorder u broju ponovljenih samoglasnika: jäääär znači ivica leda.

preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org