Prevod sa srpskog na finski jezik (suomi , fin. Suomen kieli)
Prevod sa finskog na srpski jezik


Finsko-srpski prevod /srpsko-finsko prevod

Finski jezik
(suomi , fin. Suomen kieli) je jezik većine stanovnika Finske (92%) i Finaca koji žive van Finske. To je zvanični jezik u Finskoj, a priznat je kao manjinski jezik u Švedskoj. Njime se služi oko 5 miliona ljudi. Jedan je od zvaničnih jezika Evropske unije.

Finski jezik je član ugrofinske porodice jezika i ubraja se u aglutinativne jezike. Ima reputaciju jezika koji je veoma težak za učenje, verovatno zato što nema mnogo bliskih jezika. Najbliskiji jezik mu je estonski.

preuzeto sa: sr.wikipedia.org