Prevod sa srpskog na flamanski jezik
Prevod sa flamanskog na srpski jezik

Flamansko-srpski prevod /srpsko-flamanski prevod

Flamanski jezik je termin koji se koristi za dijalekte holandskog jezika koji se govori u Flandriji ili za holandski jezik koji se govori u Belgiji. Ova druga definicija po lingvistima je previše precizna obzirom da se političke granice skoro nikada ne podudaraju sa lingivističkim granicama. Zvanični jezik u Belgiji je standardni holandski jezik zajedno sa francuskim i nemačkim jezikom.

preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org