Prevod sa  srpskog na francuski (fr. la langue française)
Prevod sa francuskog na srpski jezik

Francusko-srpski prevod  / srpsko-francuski prevod

Francuski je jedan od romanskih jezika koji se primarno koristi u Francuskoj, Belgiji, Švajcarskoj, prekomorskim teritorijama Francuske, kao i bivšim kolonijama Francuske i Belgije, uključujući Kvebek u Kanadi. Francuski je, uz engleski i nemački, jedan od tri radna jezika koje koristi Evropska komisija. Francuski jezik je veoma daleko od fonetskih pravila čitanja i pisanja. Završni suglasnik u rečima se nikad ne izgovara. Slova n i m se ponekad ne izgovaraju. Francuski se čita „tečno“, što znači da se završni suglasnici često spajaju sa narednom reči. U pisanju se koristi pet vrsta akcenta: akut ´, grav `, cirkumfleks ˆ, umlaut ili trema ¨, i cedilja.

preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org