Prevod sa srpskog na holandski jezik (Nederlandse taal)
Prevod sa holandskog na srpski jezik

Holandsko-srpski prevod / srpsko-holandski prevod

(izvorno: duits der nederen landen, odnosno de duitse taal der nederen landen/njemački jezik niskih zemalja, takođe: Nederduits/ donjonemački jezik; nizozemski), prema holandskoj regiji Holandiji, iz čijih se narječja holandski književni jezik (donjonemački standardni jezik) prvenstveno razvio, ubraja se kao i nemački jezik u germansku granu indoevropskih jezika. Holandski jezik se većinom koristi u Holandiji, Belgiji, te nekim bivšim i sadašnjim holandskim kolonijama. Varijanta holandskog koja se koristi u Belgiji ponekad se naziva flamanskim jezikom

preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org