Prevod sa srpskog na islandski jezik
Prevod sa islandskog na srpski jezik


Islandsko-srpski prevod /srpsko-islandski prevod

Islandski jezik pripada severnoj (skandinavskoj) grupi germanskih jezika. Govore ga stanovnici Islanda i manje grupe islandskih iseljenika (oko 300.000 ljudi). Nastao je izolovanim razvojem od jezika Norvežana koji su od IXveka naseljavali Island. Sadrži znatan broj keltskih elemenata koje su donele grupe doseljenika sa Britanskih ostrva.

U nastanku jezika obično se razlikuju četiri faze: arhaična, klasična, srednja i moderna. Do XII veka je bila arhaična, od polovine XII do polovine XIV veka klasična, do polovine XVI veka je bila srednja, a moderna počinje1540. prevodom Biblije Guðbrandur Þorláksson. Spomenici arhaične baze sačuvali su veliki broj staronordijskih elemenata, značajnih za uporedna izučavanja germanskih jezika.

Savremeni islandski jezik sačuvao je dosta arhaičnih crta. U deklinaciji imenskih reči sačuvana su 4 padeža, 2 broja i 3 roda. Postoji veliki broj nastavaka na glagolske oblike. Karakteristika savremenog islandskog jezika je da skoro nema nikakvih posuđenica ni internacionalizama, jer se za svaki novi ili uvedeni pojam stvara „čista“ islandska reč.

Islandski jezik koristi islandski alfabet koji se razlikuje od standardnog latiničnog alfabeta po tome što sadrži četiri islandska slova (Ð,ð, Þ,þ, Æ,æ, i Ö, ö) i još šest sa akcentima (Á,á, É,é, Í,í, Ó,ó, Ú,ú, Ý,ý), i po tome što ne sadrži slova C,c i Z, z.

preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org