Prevod sa srpskog na italijanski jezik (italiano ili ital. lingua italiana)
Prevod sa italijanskog na srpski jezik

Italijansko-srpski prevod  / srpsko-italijanski prevod

Italijanski jezik (prevod sa srpskog na italijanski (italiano ili ital. lingua italiana)) je romanski jezik, koji govori oko 62 miliona ljudi, od kojih većina živi u Italiji. Standardni italijanski temelji se na firentinskom narečju. Piše se latinicom. Italijanski je uz latinski drugi službeni jezik u Vatikanu.

preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org