Prevod sa srpskog na japanski jezik (日本語, nihongo)
Prevod sa japanskog na srpski jezik


Japansko-srpski prevod /srpsko-japanski prevod

Japanski jezik
(日本語, nihongo) službeni je jezik Japana, a govori se i u delovima Kine i Koreje koji su dugo bili pod japanskom vlašću, kao i u područjima gde živi dosta japanskih emigranata (SAD, Brazil). Nastao je od sledećih reči:

  • 日 (ni, niči) - dan, sunce
  • 本 (hon) - izvor, izvori; knjiga, knjige
  • 語 (go) - reč, jezik, govor

Reč nihon (日本) znači Japan, a nihongo (日本語) u bukvalnom smislu jezik Japana.

Zbog razvitka u dugogodišnjoj izolaciji (na japanskim ostrvima), teško je naći bilo kakve veze između japanskog i nekog drugog jezika. Japanski zajedno sa rjukju jezicima spada u japansku jezičku porodicu. Priznavanjem rjukju jezika kao posebnih od strane lingvista, japanski jezik se u naučnoj literaturi sve manje svrstava u izolovane jezike, a kad uskoro rjukju jezici budu u potpunosti standarizovani, japanski jezik će i zvanično izaći iz klasifikacije koja ga svrstava u izolovane jezike, a u novoj klasifikaciji će se sa pravom pojaviti kategorija „japanska porodica jezika“.

preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org