Prevod sa srpskog na kineski jezik (trad. kin. 漢語, uprošć. kin. 汉语)
Prevod sa kineskog na srpski jezik


Kinesko-srpski prevod /srpsko-kineski prevod

Kineski jezik (trad. kin. 漢語, uprošć. kin. 汉语, pin. Hànyǔ; trad. kin. 華語, uprošć. kin. 华语, pin. Huáyǔ; trad. kin. 中國話,uprošć. kin. 中国话, pin. Zhōngguóhuà; ili 中文, Zhōngwén) jeste jezik ili jezička grupa iz porodice sino-tibetanskih jezika koji govore Han Kinezi. Procena je da petina svetske populacije govori bar neku od formi kineskog jezika kao maternji jezik. Prema osnovnim karakteristikama, sve varijante kineskog jezika su izolativne i tonske.

Među regionalnim varijantama kineskog jezika postoji velika raznovrsnost, koja se sa mnogo gledišta može uporediti sa razlikama unutar romanske jezičke porodice. Mnogi dijalekti govornog kineskog razlikuju se u toj meri da se govornici uzajamno ne mogu razumeti. Kineski se može podeliti na šest do dvanaest jezičkih oblasti, u zavisnosti od kriterijuma podele. Pitanje uzimanja regionalnih varijanti za dijalekte ili zasebne jezike i dalje nije razrešeno.

Standardni govorni, mandarinski jezik zasniva se na pekinškom dijalektu. Zvanični je jezik Narodne Republike KineRepublike Kine i jedan od četiri zvanična jezika Singapura. Takođe, jedan je od šest zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija (uz engleski, ruski, arapski, francuski i španski).

Vernakularni, obični kineski jezik, takođe baziran na sistemu bliskom mandarinskom, predstavlja osnovu za standardni pisani jezik koji koriste govornici svih varijanti kineskog jezika. Neki dijalekti kineskog jezika, kao što su kantonski ili min, razvili su u okviru pisanog jezika elemente koji bolje oslikavaju njihove govorne karakterstike.


preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org