Prevod sa srpskog na makedonski jezik (mk. Македонски јазик)
Prevod sa makedonskog na srpski jezik


Makedonsko-srpski prevod /srpsko-makedonski prevod

Makedonski jezik (mk. Македонски јазик) je južnoslovenski jezik kojim se kao maternjim jezikom govori u Republici Makedoniji, kao i od strane makedonske dijaspore. Makedonski je službeni jezik Republike Makedonije, a ima i status manjinskog jezika u delovima Albanije, Rumunije i Srbije. U današnjoj Bugarskoj preovladava mišljenje da je makedonski jezik jedan od dijalekata bugarskog jezika, dok je u svetu priznat kao samostalni jezik. Piše se makedonskom ćirilicom.

preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org