Prevod sa srpskog na malajski jezik (малај. Bahasa Melayu)
Prevod sa malajskog na srpski jezik


Malajsko-srpski prevod /srpsko-malajski prevod


Malajski jezik
(малај. Bahasa Melayu) spada u austronežanske jezike. Službeni je jezik Malezije i Bruneja, kao i jedan od službenih jezika u Singapuru. Prvi je jezik za oko 40 miliona ljudi, a ukupno ga govori oko 175 miliona ljudi. Zvanično pismo je latinica.

Malajski jezik spada u austronežanske jezike zajedno sa indonežanskim, malgaškim, tagalogom i mnogim drugim jezicima u jugoistočnoj Aziji i na Pacifiku. Etiketa „malajski jezik“ zapravo obuhvata nekoliko govora koji su međusobno bliski. Najbliži srodnici malajskog jezika su minangkabau i javanski jezik. Indonežanski jezik je takođe veoma blizak malajskom.

Malajski jezik je aglutinativan. Postoje tri glavna načina stvaranja novih reči: afiksacija, pravljenje složenica i reduplikacija. Ne poznaje kategorije roda i broja.

Prisutne su brojne reči iz stranih jezika: arapskog, sanskrita, tamilskog, holandskog i, u skorije vreme, engleskog.

preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org