B2B poslovanje

Mnogi proizvodi i usluge u B2B-u su veoma pogodne za teleprodaju. Ključni faktor je kontaktirati pravu ciljnu grupu za određene proizvode ili usluge. Naš iskusan prodajni tim će objasniti posebno složene proizvode i usluge na jasan i ubedljiv način. Oni su dobri aktivni slušaoci, daće Vašim klijentima stručne savete i pronaći proizvod ili uslugu koja njima najbolje odgovara.

B2B Teleprodaja:

Aktivna prodaja Vaših proizvoda i usluga
Stvaranje novih poslovnih saradnji na najvišem nivou
Prepoznavanje potencijala za nova poslovanja

Mi ćemo vas podržati u:

planiranju i sprovođenju Vaše startegije osvajanja klijenata
određivanju moguće ciljne grupe i prikupljanju kontakata
efikasnom upravljanju i koordinaciji aktivnosti prodaje
kontaktiranju potencijalnih klijenata

Kada sarađujete sa Global Economy-em možete imati koristi od sledećeg:

Prodaja vaših proizvoda i usluge sa fokusom na dobit
Visok stepen stručnosti naših zaposlenih u oblasti prodaje i profesionalan kontakt sa klijentima
Vaši predstavnici prodaje ili interno osoblje je oslobođeno od nepopularnih zadataka