Direktan put do potencijalnih klijenata

PRODAJNI SEKTOR PREDUZEĆA GLOBAL ECONOMY

Specijalno obučen i iskusan sektor prodaje u Global Economy Call Centru uvek nalazi prave reči za pronalaženje potencijalnih klijenata, može da deluje i reaguje u skladu sa situacijom, usklađujući se tako sa različitim nivoima upravljanja i specifičnosti delatnosti. Naši stručnjaci prodaje će vašim potencijalnim klijentima dati konkretne informacije i koristiće se reklamnim materijalom kako bi im ukazali na to šta ste već postigli i kako bi mogli da koriste Vaše proizvode i usluge. Najbolje poslovne metode zasnovane na prethodnim uspešno završenim projektima efikasno će smanjiti troškove i potrebno vreme za ovaj zadatak. One nam omogućavaju da efektivno planiramo Vašu individualnu strategiju za osvajanje klijenata i da šaljemo personalizovane poruke potencijalnim klijentima u svakoj ciljnoj grupi.

DIREKTNI MARKETING

Četiri osnovne karakteristike direktnog marketinga su:

• Interaktivanost - postoji dvosmerna komunikacija. Po završetku kampanje  preduzeće u bazu podataka unosi ime i adresu potrošača i druge relevantne informacije, koje će koristiti za planiranje narednih akcija direktnog marketinga.
• Trenutna reakcija klijenta – dobijamo trenutni odgovor odnosno reakciju klijenta.
• Merljivost - Rezultati akcija direktnog marketinga su merljivi, najčešće se izražavaju u obliku stope odziva, ili učešća porudžbina u ukupnom broju upita.
• Nezavisnost na određenu lokaciju

Prednosti direktnog marketinga:

precizno ciljanje,
personalizacija (mogućnost individualnog obraćanja),
nevidljivost strategije u odnosu na konkurenciju,
ekonomičnost (izdvaja najbolje potencijalne kupce),
mogućnost razvijanja dugoročnih odnosa sa kupcima,
mogućnost integrisanja sa ostalim elementima sistema marketinškog komuniciranja.

Pored mnogih prednosti direktnog marketinga u odnosu na klasičan marketing javlja se i prednost u domenu ostvarenog profita za preduzeće. Američko Udruženje direktnog marketinga saopštava da svaki dolar koji se potroši na direktan marketing u proseku rezultuje prihodom od 11,69 dolara, dok svaki dolar uložen u „ne-direktni“ marketing (kao što su oglašavanje putem medija), donosi prosečan prihod od 5,24 dolara.

Direktan kontakt nam omogućava da u momentu procenimo zahteve Vaših potencijalnih klijenata i da se uverimo da su ponuđeni proizvodi i usluge relevantni za svaku ciljnu grupu koristeći se profesionalnim pristupom i postavljanjem pravih pitanja. Nisu nam samo interesantni profitabilni klijenti koji imaju potrebu za Vašim proizvodom nego i klijenti sa budućim potencijalom. Oni su važni za dugoročan plan. Direktan kontakt sa Vašim potencijalnim klijentima u velikoj meri povećava šanse za dugoročne dijaloge i saradnje. Zahvaljujući personalizovanoj strukturi dijaloga i individualnoj podršci, vrlo je verovatno da će potencijalna preduzeća - klijenti o kojima su prikupljeni podaci, postati Vaši saradnici i na taj način povećati Vašu prodaju.

Pozitivni efekati B2B telefonske prodaje su mnogobrojni:

Lista kontakata je uvek ažurirana,
Vi ste jasno pozicionirani na tržištu
Direktan marketing Vam omogućava precizno i personalizovano ciljanje grupe potencijalnih klijenata
Omogućena Vam je dugoročna saradnja sa klijentima
Imate personalizovanu CRM bazu podataka potencijalnih klijenata
Vaše poslovanje je poboljšano sa relevantnom ciljnom grupom

Od saradnje na projektima do dugoročne strategije angažovanja spoljnih saradnika, Global Economy je Vaš iskusan partner za profesionalno vođenje i planiranje direktnog marketinga. Bilo za ugovaranje poslovnih sastanaka radi pridobijanja novih klijenata, održavanja lojalnosti trenutnih ili ponovnog osvajanja starih klijenata.

„Value for money“ – metod procene novca

Mi Vas podržavamo u sticanju novih klijenata uz pomoć kategorizacije potencijalnih klijenata u ciljne grupe. U poređenju sa drugim marketinškim alatima putem B2B telefonske prodaje mi ćemo pridobiti klijente našim odličnim metodom „Value for money“ – odnosno procenom koliku će njihovo preduzeće dobiti korist od robe ili usluge koja se nudi. Kontaktirajte nas! Voleli bismo da čujemo Vaše mišljenje!

Naše usluge su usmerene na:

kompanije sa proizvodima ili uslugama koje zahtevaju objašnjenje
kompanije sa kapitalnim dobrima u IT, telekomunikaciji, visokoj tehnologiji, mašinstvu ili drugim profesionalnim uslugama
kompanije čija je roba i usluga usmerena na B2B preduzeća
kompanije koje istraživanje potencijalnih klijenata smatraju strateškim izazovom
Definisanje ciljne grupe
Kategorizacija potencijalnih klijenata
„Cloud“ tehnologija CRM baze podataka
Automatizacija marketinga
Kontakt telefonom, praćenje poziva i zakazivanje poslovnih sastanaka
Ciljana telemarketing kampanja
Fleksibilna struktura prodaje
Personalizovana strategija za potencijalne klijente
Evaluacija zahteva klijenata
Pretvaranje prethodno kategorizovane klijente u nove
Pronalaženje potencijalnih klijenata za određene grupe