Kategorizacija kontakata

Kategorizovani kontakti i pouzdani podaci donosioca odluka su od ključnog značaja za svaku kampanju prikupljanja potencijalnih klijenata. Oni i u dugoročnom smislu omogućavaju, npr. zakazivanje poslovnih sastanaka za predstavnike prodaje ili slanje specijalnih promotivnih e-mailova za različite marketinške aktivnosti. Ali posedovanje velikog broja samih B2B adresa ne znači da su kontakt podaci ažurirani i da će upitnik biti poslat u pravo vreme i primljen od strane pravog donosioca odluka – jer nisu svi prikupljeni podaci potencijalnih klijenata i prikupljene adrese na istom nivou kvaliteta. I dok odeljenje prodaje pretražuje kroz nefiltrirane prikupljene kontakt informacije tražeći najperspektivnije potencijalne klijente, postoji rizik da klijent više neće biti zainteresovan. Dakle, profesionalna kategorizacija kontakata je važan korak u generisanju potencijalnih i pronalaženju novih klijenata, a ona obuhvata identifikaciju komercijalnih posetioca sajta, proveru dostupnih preduzeća telefonskim putem i pripremu kategorizovanih adresa potencijalnih kupaca, kao i prikupljanje značajnih podataka o donosiocu odluka.

Ažuriranje kontakata znači i više uspeha

Kompanije sa velikim bazama podataka klijenata zahtevaju ažuriranu listu kontakata, jer je kvalitet baze podataka veoma važan za efikasan marketing dijalog. Kontakti su kapital kompanije. Što više kompanija zna o svojim kontaktima, i što je češće njihova lista ažurirana, to je bolje.

Obavićemo nepopularne zadatke Vašeg odeljenja prodaje, kao što je prikupljanje podataka o potencijalnim klijentima i dostupnih lista kontakata.

Global Economy kategorizuje kontakte izvođenjem sistematičnih pregleda kvaliteta Vaših kontakt informacija o klijentu prema unapred definisanim kriterijumima: prodajno osoblje Global Economy-a proverava trenutnu listu adresa i dodaje važne informacije preduzeća na postojeću bazu podataka klijenata. Naši obučeni radnici će izbrisati sve duplikate, uporediti brojeve telefona i dodatno se raspitati i dodati podatak koji nedostaje. Telefonskim pozivima prepoznaće dodatni potencijal koji možete koristiti za buduće marketinške aktivnosti, što Vam omogućava da pronađete kvalitetne kontakte, održavate i povećavate broj kontakata i izbegnete cirkulaciju nepotrebnih podataka. Direktnim telefonskim razgovorom, koristeći se prigodnim dijalogom, omogućava se da Vas predstavimo kao eksperta i da dokažemo Vaše veštine ciljnoj grupi. Ozbiljan pristup i postavljanje pravih pitanja nam omogućava da procenimo zahteve mogućih klijenata i uverimo se da su ponuđeni proizvodi i usluge relevantne za svaku ciljnu grupu. Nisu samo zainteresovani klijenti sa trenutnim zahtevima ti koji su profitabilni; klijenti sa budućim potencijalom su takođe značajni u dugoročnom smislu.

Telefonski stručnjaci obezbediće kvalitet potencijalnih klijenata pomoću sistema evaluacije prilagođenog svakom preduzeću. Podaci prodaje o potencijalnom klijentima biće prosleđeni odeljenju prodaje radi sproveđenja daljih koraka, ili će poslovni sastanak sa predstavnicima prodaje biti zakazan tek kada su ispunjeni svi kriterijumi dogovoreni sa kompanijom o kategorizovanju potencijalnih klijenata. Čuvaju se samo kontakt informacije osobe od velikog značaja, informacije su uvek ažurirane i mogu se stvoriti pravi uslovi za dugoročnu saradnju. Zbog personalizovane strukture dijaloga i individualne podrške, velika je verovatnoća da prethodno kategorizovani potencijalni klijenti postanu novi.

Kvalifikacija kontakata

• Identifikacija komercijalnih posetilaca sajta koristeći “Lead inspector“
• Verifikacija podataka o klijentima prikupljenih on-line
Brisanje duplikata i dodavanje dodatnih informacija
• Kategorizacija donosilaca odluka
sa prepoznavanjem potencijala
• Validacija naziva i poređenje telefonskih brojeva

Kada sarađujete sa preduzećem Global Economy u oblasti kategorizacije kontakata možete imati koristi od sledećeg:

Smanjenje cirkulacije nepotrebnih podataka kategorizacijom kontakata
Ciljana komunikacija sa Vašim donosiocima odluka u oblasti prodaje
Smanjite troškove i poboljšajte Vašu sliku
sa tačnim podacima kontakata
Rasteretite Vaše odeljenje prodaje
administrativnih poslova

• Kategorizacija kontakata radi dobijanja pouzdanih podataka
• Zakazivanje poslovnih sastanaka za predstavnike prodaje
• Profesionalna kategorizacija kontakata
• Identifikovanje komercijalnih posetilaca Vašeg web sajta
• Ažuriranje liste kontakata
• Baza podataka visokog kvaliteta
• Prepoznavanje dodatnog potencijala
• Prigodan dijalog
• Ozbiljan i profesionalan pristup klijentima
• Obezbeđivanje relevantnih proizvoda kupcima
• Definisanje kriterijuma za prethodno kategorizovane klijente