Personalizovani pristup

LIČNA CRM BAZA

Pridobijanje novih klijenata i povećanje njihove lojalnosti zahteva intenzivnu personalizovanu komunikaciju sa korisnicima. Dobro struktuirana CRM baza podataka znači da možemo u svakom trenutku kontaktirati, posavetovati i podržati potencijalne i postojeće klijente u svakoj ciljnoj grupi. Mi uspešno poslujemo već dugi niz godina sa CRM sistemom zasnovanom na “Cloudtehnologiji sa salesforce.com kao strukturiranom bazom podataka kompanije za čuvanje potencijalnih i zainteresovanih klijenata i za upravljanje i dokumentovanje prodajne aktivnosti. Da biste u svakom trenutku mogli da pristupite svim aktivnostima i rezultatima Vaše interne prodaje sa preduzećem Global Economy, mi ćemo za Vas stvoriti Vašu ličnu CRM bazu podataka sa svim prikupljenim informacijama i kontaktima. Ovo će Vam pomoći da koristite prikupljene informacije o klijentima, uz podršku automatizacije ciljnog tržišta, kako biste povećali Vašu prodaju. “Cloud“ tehnologija znači da ste uvek u koraku sa novim kontaktima, podacima i poslovnim sastancima, i da možete lako pristupiti informacijama o svim poslovnim procesima značajnim za Vaše klijente.

Garantujemo kompetentnost u pronalaženju i profesionalnom menadžmentu potencijalnih klijenata:

• sa najvećom transparentnošću i
• izuzetno fleksibilnim pristupom!

TRANSPARETNOST

Konstantna transparentnost obezbeđuje da imate pregled projekta i da možete pratiti napredak u bilo kom trenutku koristeći svoj laptop, tablet ili smartfon. Pojedinačni izveštaji, statistika i analiza u realnom vremenu obezbeđuje da se proces neprekidno optimizuje dok Global Economy za Vas pronalazi potencijalne klijente.

Tim prodaje preduzeća Global Economy radi isključivo u Vaše ime. Pomoći ćemo Vašem odeljenju prodaje da smanji obim posla vezan za marketing Vaših proizvoda i usluga inicijalnim telefonskim kontaktom sa potencijalnim kupcima i praćenjem poziva. Omogućićemo zakazivanje poslovnih sastanaka za Vaše predstavnike prodaje.

FLEKSIBILNOST

Pored direktne povratne informacije korisnika i niskih troškova kontaktiranja, prednost ciljane telemarketing kampanje je da se planovi lako menjaju i poboljšavaju u kratkom vremenskom roku - pa čak i obustave - ako to postane neophodno zbog nepredviđenih okolnosti, ili ako željeni rezultat nije postignut. U vremenu povećane fleksibilnosti i novih kanala prodaje, ove fleksibilne prodajne metode nude ogromnu prednost u odnosu na konkurente.