Prevođenje i lokalizacija

Prevod i lokalizacija

Ukoliko Vam je potreban prevod iz inženjerstva, nauke, biznisa, prava, medicine, kulture ili politike, sa našom globalnom mrežom profesionalnih prevodioca, tumača i drugih stručnjaka iz oblasti prevođenja, garantujemo da ćemo završiti svaki projekat profesionalno i pouzdano.
Global Economy raspolaže stručnim kadrom iz oblasti prevođenja. U našoj bazi imamo prevodioce pisanih tekstova (sudski tumači), usmene prevodioce (konsekutivni, simultani prevodioci), profesore stranih jezika, itd.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, uspešno smo sproveli vrlo složene višejezične prevodilačke projekte, u koje se ubrajaju i tzv “egzotični jezici”, kineski, arapski, japanski.

Kroz našu svetsku mrežu stručnjaka, mi ćemo završiti hitne i obimne zadatke u veoma kratkom roku. CAT alatke (Sistemi za pomoć u prevođenju) specijalno razvijene za profesionalno prevođenje osiguravaju doslednost terminologije, podršku projekt menadžmentu, obradu obimnih i pratećih projekata kao i mogućnost bezbedne obrade raznih formata, kao što su HTML, Word, Excel, InDesign, Framemaker i Quicksilver. Zahvaljujući usavršenim sistemima prevođenja, naši prevodioci obezbeđuju ne samo brz prevod, nego i visok kvalitet i doslednost prevoda.

Global Ecoonmy  koristi 2 najpoznatija CAT alata (Computer Assisted Translation).
Koristeći SDL Trados, koji ima najrašireniju prevodnu memoriju sa otprilike 70% udela na tržištu, i Across softver kao još jedan široko rasprostranjen sistem memorije, Global Economy drži korak sa svetskim trendovima i potrebama na polju prevođenja.

Bilo da su Vam potrebni stručni prevodi iz oblasti inženjerstva, nauke, IT tehnologije, pravni prevodi, prevodi iz oblasti marketinga, politike, kulture, obrazovanja, medicinski prevodi, prevodi Vaših internet prezentacija ili lektura, možete se obratiti stručnom prevodilačkom timu Global Economy-a.


Saznajte više o sledećim pojmovima koji se nalaze u tekstu:

Prevodilac... tekst preuzet sa wikipedia.org

Prevodilac je čovek koji prevodi tekstove iz jednog jezika u drugi. Profesionalni prevodioci prevode iz stranog jezika u maternji jezik jer se tako dolazi do najboljih rešenja. Dobrim prevodilaštvom mogu da se bave i bilingvisti.

Za sudskog prevodioca potrebno je polaganje posebnog ispita za prevodioca. Slično prevodiocu smatra se i posao tumača.

Prevođenje... tekst preuzet sa wikipedia.org

Prevođenje ili translacija podrazumeva radnju koja započinje razumevanjem značenja teksta ili govora na jednom jeziku („polazni jezik“), a završava se pisanjem teksta ili govorenjem rečenica s jednakim značenjem na drugom jeziku („ciljni jezik“).

Rezultat ove radnje naziva se prevedeni tekst ili prevod. Ako se sa polaznog jezika prevodi govor, u pitanju je usmeno prevođenje, a ako se prevodi tekst, prevođenje je pismeno. Usmeno prevođenje može biti istovremeno (simultano), ako se govor prevodi u isto vreme dok se sluša, i uzastopno (konsekutivno), ako se prvo čuje deo govora, pa se prevede. Disciplina koja sistematski proučava teoriju, opis i primenu prevođenja naziva se traduktologija.

Dok je usmeno prevođenje nesumnjivo postojalo i pre pojave pisma, pismeno prevođenje je nastalo tek nakon pojave pisane književnosti. Postoje delimični prevodi Epa o Gilgamešuna tadašnje jezike Bliskog istoka nastali oko 2000. p. n. e.

Kako prevođenje traje dugo, od četrdesetih godina dvadesetog veka pokušava se naći način za automatizovanje prevođenja korišćenjem mašina (mašinsko prevođenje) ili za mehaničko pružanje pomoći prevodiocu (prevod potpomognut programom). Pojava interneta omogućila je stvaranje svetskog tržišta prevodilačkih usluga i omogućila je lako lokalizovanje jezika.

CAT alati Eng... tekst preuzet sa wikipedia.org

Computer-assisted translation, computer-aided translation or CAT is a form of language translation in which a human translator uses computer software to support and facilitate the translation process.

Computer-assisted translation is sometimes called machine-assisted, or machine-aided, translation (not to be confused with machine translation).

Overview

The automatic machine translation systems available today are not able to produce high-quality translations unaided: their output must be edited by a human to correct errors and improve the quality of translation. Computer-assisted translation (CAT) incorporates that manual editing stage into the software, making translation an interactive process between human and computer.

Some advanced computer-assisted translation solutions include controlled machine translation (MT). Higher priced MT modules generally provide a more complex set of tools available to the translator, which may include terminology management features and various other linguistic tools and utilities. Carefully customized user dictionaries based on correct terminology significantly improve the accuracy of MT, and as a result, aim at increasing the efficiency of the entire translation process.

Range of tools

Computer-assisted translation is a broad and imprecise term covering a range of tools, from the fairly simple to the complicated. These can include:

  • Spell checkers, either built into word processing software, or add-on programs
  • Grammar checkers, again either built into word processing software, or add-on programs
  • Terminology managers, which allow translators to manage their own terminology bank in an electronic form. This can range from a simple table created in the translator's word processing software or spreadsheet, a database created in a program such as FileMaker Pro or, for more robust (and more expensive) solutions, specialized software packages such as SDL MultiTerm, LogiTerm, Termex, etc.
  • Electronic dictionaries, either unilingual or bilingual
  • Terminology databases, either on the host computer or accessible through the Internet, such as TERMIUM Plus or Grand dictionnaire terminologique from the Office québécois de la langue française
  • Full-text search tools (or indexers), which allow the user to query already translated texts or reference documents of various kinds. Some such indexers are ISYS Search Software,dtSearch Desktop and Naturel
  • Concordancers, which are programs that retrieve instances of a word or an expression and their respective context in a monolingual, bilingual or multilingual corpus, such as a bitext or a translation memory
  • Bitext aligners: tools that align a source text and its translation which can then be analyzed using a full-text search tool or a concordancer
  • Project management software that allows linguists to structure complex translation projects, assign the various tasks to different people, and track the progress of each of these tasks
  • Translation memory tools (TM tools), consisting of a database of text segments in a source language and their translations in one or more target languages.

Jezička lokalizacija... tekst preuzet sa wikipedia.org

Jezička lokalizacija (od latinskog locus - mesto) je druga faza šireg procesa prevođenja i kulturnog prilagođavanja proizvoda ili usluge (za određenu zemlju, regiju, govorno područje, društvenu zajednicu...) koji uzima u obzir različitosti među tržištima.

Jezička lokalizacija ne potpada pod prevodilačku delatnost u bukvalnom značenju, jer uključuje i sveobuhvatno proučavanje tržišta i ciljne kulture u cilju prilagođavanja proizvoda njihovim potrebama.

Lokalizacija je proces koji se može odnositi na kulturnu adaptaciju i prevođenje softvera, video-igara i veb-sajtova, i ređe izvesnih pisanih prevoda. Lokalizacija može biti primenjena za regije ili zemlje u kojima se pričaju različiti jezici, ali takođe i tamo gde se priča isti jezik: kao npr. prilagođavanje španskog jezika specifičnostima jedne regije. Tako se može prilagoditi španski jezik koji se govori u Španiji (sa svojim kulturnim osobenostima) određenom području u Latinskoj Americi. Isto tako, može se prilagoditi i engleski jezik koji se upotrebljava u Velikoj Britaniji osobenostima nekog drugog područja u svetu (SAD, Filipini, Indija...)