O namaNaš cilj
Global Economy
ima samo jedan cilj a to je da našeg klijenta izdvojimo u odnosu na konkurenciju i omogućimo mu da ostvari uspešnu međunarodnu saradnju.

Naša strategija
Zahvaljujući našem internacionalnom timu stručnjaka koji pokriva mnoga govorna područja sa ponosom možemo reći da Global Economy uspešno primenjuje višeslojnu strategiju interacionalnog poslovanja. Što znači da svaki marketing korak prilagođavamo kulturi pojedinačne zemlje.

Global Economy garantuje:

Kreativna rešenje
Kvalitetnu uslugu
Profesionalnost
Brzinu

Naša misija i vizija

 

Saznajte više o sledećim pojmovima koji se nalaze u tekstu:

Strategija... tekst preuzet sa wikipedia.org

Strategija je opšti plan akcija čija je svrha ostvarivanje određenih, jasno definisanih, ciljeva.

Nauka o strategiji nastala je kao grana vojne nauke koja se bavi komandnim strukturama, planiranjem i izvođenjem rata. Vremenom je ušla i u druge nauke, pre svega ekonomiju, kroz marketing strategije i strateško planiranje. Ima je i u sportu, matematici (teorija igara), informatici.

Cilj... tekst preuzet sa wikipedia.org

Životni cilj je u individualnoj psihologiji, jedan od ključnih pojmova. Tumači se kao svesni ili nesvesni cilj prema kojem su usmereni svi psihički procesi jedne ličnosti. Adler smatra da na ličnost mnogo više utiče očekivanje budućnosti i zamišljanje ostvarenja njenog životnog cilja, nego događaji koji su se zbili u prošlosti. Životni cilj obezbeđuje jedinstvo, integritet, jedinstvenost i individualnost osobe.

Saradnja ... tekst preuzet sa wikipedia.org

Saradnja ili kooperacija je oblik grupnog rada u kojem postoji saradnja među članovima u postizanju zajedničkog cilja. Kooperacija počiva na zajedničkim interesima, što obezbeđuje grupnu koheziju, funkcionisanje i uspešnu delatnost, što donosi i zadovoljstvo članovima grupe. Danas se pod kooperativama podrazumevaju male manufakturne radionice ali i saradnje velikih korporacija radi proizvodnje zajedničkog proizvoda.