Osnovni elementi web prezentacije

Prisustvo na internetu, danas više nego ranije, jedan je od presudnih faktora uspeha , bez obzira na veličinu ili delatnost kompanije. Pristup bilo kom sadržaju omogućen je svakom ko ima internet, u bilo koja doba, bile gde na svetu.
Da biste imali dobru web prezentaciju, potrebno je pre svega prilagoditi delatnosti kompanije, a potom dobro poznavati principe marketinga, dizajna i psihologiju kupca.
Osim toga, zaista dobar web sajt mora da zadovolji kriterijume u pogledu kvaliteta: sadržaja, dizajna i navigacije.

WEB internet prezentacija se sastoji od tri dela:

1. DOMEN (adresa Vašeg sajta);
Domen: Vaša jedinstvena adresa, za koju je poželjno da se poklapa sa nazivom Vaše kompanije i poželjno je da bude intuitivna, kratka i da se lako pamti.

2. HOSTING (fizička lokacija na kojoj je smešten);
Hosting: Predstavlja mesto gde se nalazi Vaša prezentacija i igra bitnu ulogu pri kreiranju sajta. Te ako su zahtevi da Vaš web sajt bude kompleksniji, da uključuje mnoštvo naprednih tehnologija, bitno je da izaberete što kvalitetniji hosting, a da serveri na kojima se nalazi Vaša prezentacija budu pouzdani. 

3. SADRŽAJ (tekstovi, slike, muzika, video sekvence...itd).
Sadržaj: Najbitnija stavka web prezentacije. Uz to se može dodati i naslovna stranica, koja treba da uliva poverenje, da bude jasna i sadržajno upotpunjena u pravoj meri, bez suvišnih informacija. Dobar sadržaj treba da animira posetioce, da ih zadrži na Vašoj prezentaciji i da ih pozove na akciju.