Prevod sa srpskog na poljski jezik
Prevod sa poljskog na srpski jezik


Poljsko-srpski prevod /srpsko-poljski prevod

Poljski jezik (polj. język polski, polszczyzna) zajedno sa jezicima: češkim, slovačkim, pomeranskim (za čij se dijalekt kašupski često misli da je dijalekt poljskog jezika), dolnjolužičkim, gornjolužičkim i sa izumrlim polapskim jezikom spada u grupu zapadnoslovenskih jezika, koji su deo indoevropskih jezika. Poljski je maternji jezik oko 50 miliona ljudi na svetu, od toga uglavnom ljudima u Poljskoj i među Poljacima koji žive van granica Poljske.

preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org