Prevod sa srpskog na rumunski jezik
Prevod sa rumunskog na srpski jezik


Rumunsko-srpski prevod /srpsko-rumunski prevod

Rumunski jezik
(rum. română, limba română ) je istočnoromanski jezik koji se govori u Rumuniji i Moldaviji.Pored latinskog, iz kojeg je prevashodno nastao, na rumunski jezik su uticali i brojni drugi jezici (dački, mađarski, ukrajinski,grčki, srpski, bugarski, makedonski, ruski, nemački, i trački). Dakle rumunski jezik je nastao iz latinskog i dačkog uz uticaj mnogih jezika među kojima je najči uticaj crkvenoslovenskog, tako da se još od srednjeg veka na teritorijama Transilvanije, Vlaške i Moldavije formirao jedan jezik (sa manjim lokalnim razlikama)koji je imao razne denominacije(vlaški, moldavski, rumanski), latinsku osnovu i ćirilično pismo.

preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org