Prevod sa srpskog na španski jezik (Española)
Prevod sa španskog na srpski jezik

Špansko-srpski prevod /srpsko-španski prevod

Španski ili kastiljanski je iberijski romanski jezik, i četvrti je po broju govornika u svetu. Španski je maternji jezik 352.000.000 ljudi, a govori ga i razume ukupno 417.000.000 ljudi (Prema procenama iz 1999. godine). Osim Španije, govori se i u Hispanoamerici. Prema poslednjim istraživanjima ovaj jezik ima najveću stopu porasta broja govornika i smatra se da će u dogledno vreme prestići i engleski jezik.

preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org