Prevod sa srpskog na švedski jezik (švedski: svenska, svenska språket)
Prevod sa švedskog na srpski jezik


Švedsko-srpski prevod /srpsko-švedski prevod

Švedski jezik (švedski: svenska , svenska språket) je jezik kojim govori približno 9 miliona ljudi. Kao poseban jezik javlja se u VIII veku. Spada u grupu germanskih jezika, odnosno u podgrupu severnogermanskih jezika. Zvaničan jezik je u Švedskoj, Finskoj i u Evropskoj uniji.

Švedski jezik je najbliskiji danskom i norveškom jeziku. Govornici ovih jezika se lako međusobno razumeju.

preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org