Prevod sa srpskog na vijetnamski jezik (vijetnamski: tiếng Việt, tiếng Việt Nam)
Prevod sa vijetnamskog na srpski jezik


Vijetnamsko-srpski prevod /srpsko-vijetnamski prevod

Vijetnamski jezik (vijetnamski: tiếng Việt, tiếng Việt Nam; ponekad i: Anamski jezik) spada u podgrupu vijet-muong austroazijskih jezika, i sa oko 75 miliona govornika ubedljivo je najrasprostranjeniji jezik ove jezičke porodice. Zvanični je jezik u Vijetnamu, gde ga govori 86% stanovništva.

Vijetnamski jezik je monosilabičan (reči su jednosložne) i ima melodijski akcenat. Njegova gramatika ne poznaje konjugaciju, deklinaciju, padeže, vremena ni rodove.


preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org