Zakonske odredbe

Pravila korišćenja
Podaci objavljeni na internet stranici Global Economy-a (www.global-econ.net) isključivo su informativnog karaktera.

Global Economy ulaže napore da sve objavljene informacije budu tačne i potpune. Međutim, usled vremenske neusklađenosti, od momenta izrade prezentacije do momenta postavljanja na sajt, moguće su greške. Shodno tome, Global Economy ne snosi odgovornost za aktuelnost, tačnost i potpunost informacija, kao i za povremeno nefunkcionisanje stranica sajta.

Global Economy zadržava pravo izmene postojećih ili postavljanja novih podataka na sajtu, u bilo koje vreme, bez prethodne najave. Licima koja su zainteresovana za bilo koji proizvod ili uslugu, prezentovani na sajtu Global Economy, predlažemo da se konsultuju sa stručnim licima u našoj poslovnici.

Za poruke koje su poslate posredstvom elektronske pošte, ne može biti garantovana potpuna bezbednost, jer mogu biti presretnute, izmenjene ili izgubljene. Shodno tome, sve poruke koje su primljene posredstvom elektronske pošte, neće imati karakter poverljive informacije, zbog čega Global Economy neće biti odgovoran za tačnost, sigurnost i privatnost bilo kojih poruka poslatih elektronskom poštom– bilo da idu od Global Economy-a ka korisnicima, ili obratno.


Isključenje odgovornosti
Global Economy nije odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, specijalnu ili posledičnu štetu, nastalu korišćenjem sadržaja sajta ili usluga, servisa i softvera koji se nalaze na sajtu, kao i eventualnih prekida i nefunkcionalnosti same internet stranice. Posetioci ove prezentacije preuzimaju sopstveni rizik za korišćenje iste.


Linkovi
Web sajt može da sadrži linkove ka drugim internet sajtovima. Global Economy nije odgovorna za podatke, materijal, proizvode ili usluge sadržane ili dostupne posredstvom tih web sajtova. Pristup tim sajtovima i korišćenje podataka isključiva je odgovornost posetilaca tih internet prezentacija.


Autorska prava

Internet portal Global Economy-a njena je intelektualna svojina. Sadržaji na internet prezentaciji Global Economy-a zaštićeni su autorskim pravima. Bez prethodne pisane saglasnosti Global Economy-a, nije dozvoljeno umnožavanje, kopiranje, menjanje, objavljivanje ili prodaja bilo kog materijala na ovom web sajtu, bilo u celosti ili delimično u komercijalne svrhe. Izuzetak je dokumentacija predviđena da je klijenti mogu preuzeti sa sajta i, popunjenu, potpisanu i overenu, predati Global Economy-u u pisanoj formi ili elektronskim putem.